GEBRUIKSVOORWAARDEN VERKOOPVOORWAARDEN

DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN LEGGEN DE  VERKOOPMODALITEITEN  EN –VOORWAARDEN VAST VAN DE DOOR STRADING SRL UNIPERSONALE VERHANDELDE PRODUCTEN (HIERNA TE NOEMEN DE PRODUCTEN) MBT DE WEBSITE WERELDINTERIEUR.COM.

INKOOPVOORWAARDEN

  •                   Tenzij anders vermeld zijn de door STRADING  opgegeven prijzen van de producten inclusief BTW.
  •                   De prijzen van de producten die STRADING van tijd tot tijd publiceert maken de voorgaande prijzen ongedaan en vervangen hen en zijn behoudens wezenlijke verkrijgbaarheid van de artikelen.
  •                   De  producten worden niet op proef geleverd.
  •                   Sommige producten dienen gemonteerd te worden.
  •                   Met het electronisch toesturen van een bestelling bevestigt de klant automatisch deze verkoopvoorwaarden te hebben gelezen en deze integraal te aanvaarden.

 BETAALWIJZE

Geanticipeerde bankbetaling
In geval van geanticipeerde bankbetaling wordt de verzending van de bestelling uitgevoerd zodra het bedrag wezenlijk op de bankrekening van STRADING staat. De betaling dient binnen 5 werkdagen na de bestellingsdatum uitgevoerd  te worden. 
In de betalingsomschrijving dient de bestelcode vermeld te worden, die in de bevestigingsmail staat.
De bankgegevens voor bankbetalingen zijn:
BEGUNSTIGDE VAN DE BETALING: STRADING SRL UNIPERSONALE
BETALINGSOMSCHRIJVING: Bestelling Wereldinterieur nr……
BANK: INTESA SAN PAOLO SPA
IBAN: IT46Z0306950170100000003323
BIC/SWIFT: BCITITMM

Paypal / Credit kaart 
In geval van betaling via PayPal wordt de koper doorgestuurd naar de PayPal website, waar hij/zij de bestelling kan voltooien en de betaling kan uitvoeren vanuit de eigen rekening (persoonlijk email adres en wachtwoord invullen). Indien de koper nog geen PayPal rekening heeft, kan de betaling plaats vinden via credit kaart. PayPal beschermt de persoonsgegevens van de koper en verstrekt geen enkele financiële gegevens aan derden.

 BESTELLINGEN

De afhandeling van de bestelling door STRADING staat gelijk aan de bevestiging en de aanvaarding van de bestelling. STRADING behoudt zich het recht voor incomplete of onvolledig ingevulde bestellingen niet te aanvaarden.
In geval STRADING in gebreke blijft bij de afhandeling van een bestelling (vanwege onvoldoende verkrijgbaarheid van de door de klant bestelde producten), zal STRADING de klant hier zo spoedig mogelijk over inlichten en reeds overgemaakte bedragen terugstorten ter restitutie van de niet uitgevoerde bestelling. In dit geval heeft de klant op geen enkele wijze recht op schadevergoeding. In geval de klant de bestelling annuleert, waarvoor reeds een aanbetaling is voldaan, houdt STRADING het bedrag in als boete.

 LEVERINGSWIJZE EN -TIJDEN

De leveringen vinden gewoonlijk plaats met een koerier, die bezorgt tot de begane grond, voor de buitendeur.
De levertijden worden berekend vanaf het moment van ontvangst van de betaling (direct bij betalingen via credit kaart en Paypal, variabel bij bankbetaling) en bedragen max. 5 werkdagen,  tenzij anders vermeld in de productbeschrijving.
Ondanks het feit dat deze termijnen zorgvuldig zijn overwogen, dienen deze niet bindend beschouwd te worden voor STRADING, die de termijnen achteraf kan bevestigen of wijzigen naar gelang van de werkelijke verkrijgbaarheid en/of eisen.
Bijzondere leveringswijzen en –tijden dienen vantevoren schriftelijk overeengekomen te worden tussen de klant en STRADING.
De koerier maakt gewoonlijk geen telefonische afspraak voor de leverdag en –tijd. Derhalve dient u tijdens de bestelling te kiezen voor de optie koerier op afspraak of een leveradres door te geven waar altijd iemand aanwezig is tijdens werkuren.
Bij ontvangst van de goederen verzoeken wij u de goede staat van de ontvangen pakketten te controleren en, in geval van mankementen (breuk, deuken, ontbrekende verpakking, krassen) het reçu te ondertekenen met reserve en met vermelding van  de reden. Alleen in dit geval is het mogelijk de tijdens het transport beschadigde goederen te vervangen of terug te betalen.
Voorts is het mogelijkde goederen rechtstreeks op te halen bij ons magazijn in:
Via Famiglia Revelli, 8 21014 Laveno Mombello (VA), Italië.

 VERZENDKOSTEN

De berekening van de verzendkosten geschiedt  automatisch elke keer dat u een artikel toevoegt aan uw winkelwagen  en is gebaseerd op het volume en het gewicht van uw bestelling. De totale verzendkosten staan vermeld voordat u de bestelling bevestigt.

BESTELLING ANNULEREN

Een particuliere consument, die goederen koopt voor doelen die niet verwant zijn met een eigen activiteit en die om wat voor reden dan ook ontevreden is over de ontvangen producten, heeft de mogelijkheid deze op eigen kosten en binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren aan: STRADING SRL UNIPERSONALE Via Famiglia Revelli, 8 – 21014 Laveno Mombello (VA), Italië. De volledige terugbetaling van de betaalde kosten excl. de verzendkosten wordt binnen 30 dagen uitgevoerd. In dit geval verzoeken wij u een mail te sturen naar mondoarreda@gmail.com met vermelding van uw gegevens en de details van de bestelling, waarvoor u het recht tot herroepings wilt uitoefenen.

TOEPASSELIJK RECHT

Onverlet de eventuele toepassing van bindende wetsvoorschriften omtrent de bescherming van particuliere consumenten worden de geschillen van elke aard m.b.t. deze Algemene Voorwaarden behandeld door Italiaans recht en uitsluitend beoordeeld door de Rechtbank van Varese.

COOKIE-INFORMATIE

Cookies worden op onze website gebruikt om gebruikers een betere service en ervaring te bieden. Dit document beschrijft de categorieën cookies die we gebruiken, hun doel en hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Telkens wanneer een gebruiker terugkeert om onze website te bezoeken, stuurt de browser ons deze informatie zodat we u een persoonlijke ervaring kunnen aanbieden, die uw interesses en voorkeuren weerspiegelt en de toegang tot onze diensten vergemakkelijkt.
Welke cookies gebruiken we?
De cookies die we gebruiken, stellen ons in staat gebruikers te herkennen die terugkeren om de site en hun gegevens te bezoeken, om te voorkomen dat ze verschillende keren dezelfde informatie moeten invoeren. Bovendien laten ze ons toe om de verkeerspatronen van gebruikers die onze website bezoeken te analyseren om de bruikbaarheid te verbeteren.
Hier zijn enkele soorten cookies die op onze website worden gebruikt:
Technische cookies
Het is mogelijk dat technische cookies worden gebruikt om gebruikers toe te staan ​​gebruik te maken van de gevraagde services via onze website. Zonder deze cookies zou het niet mogelijk zijn om de vereiste services te leveren. Technische cookies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • Beheer en onthoud de items die aan de winkelwagen in de online winkel zijn toegevoegd;
  • Gebruikers toegang geven tot beveiligde delen van onze website zonder voortdurend in te loggen;
  • Onthoud eventuele acties die door de gebruiker zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld het invullen van een formulier) bij het terugkeren naar de vorige pagina van een sessie.

Analytische cookies
Analytische cookies kunnen worden gebruikt om informatie te verkrijgen over het gebruik van de website. Bovendien laten deze cookies toe om gedetailleerde technische informatie te verkrijgen, zoals de laatste bezochte pagina, het aantal bezochte pagina's, welke delen van de website
gebruikers worden geklikt en de tijd is verstreken tussen klikken. Deze informatie kan in verband worden gebracht met gebruikersgegevens zoals IP-adres, domein of browser; ze worden echter samen met de informatie van anderen geanalyseerd om een ​​bepaalde gebruiker niet te identificeren ten opzichte van de ander.
Cookies van derden
Wanneer een gebruiker onze website gebruikt, is het mogelijk dat sommige cookies worden opgeslagen die niet worden beheerd door Strading srl. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de gebruiker een pagina bezoekt met inhoud van een website van een derde partij. Als gevolg hiervan ontvangt u cookies van deze services van derden. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, tenzij de gebruiker zich heeft aangemeld bij het account. Koekjes van derden kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van YouTube, Facebook of Twitter. Strading srl heeft geen controle over de opslag of toegang tot deze cookies. Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van cookies door derden het privacy- en cookiebeleid van de betreffende services.
Hoe de instellingen op cookies te wijzigen: in de meeste browsers kunt u cookies van de harde schijf van uw computer verwijderen, de acceptatie van cookies blokkeren of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

INFORMATIE OVER DE BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS REGLEMENT 2016/679 (AVG)

1. DEFINITIES EN HOUDER VAN DE BEHANDELING

Geïnteresseerd: is de persoon, fysiek of wettelijk, wiens persoonsgegevens worden verwerkt.
Gegevensbeheerder: Strading srl unipersonale via familie revelli 8 21014 Laveno Mombello (VA) Italië, belastingnummer en BTW-nummer IT03488650122, Tel. 0332/975461, E-mail: privacy@strading.it PEC: stradingsrl@pec.it da hierna ook "Bedrijf" of
als "Data Controller" Persoonlijke gegevens: alle informatie verstrekt door de Belanghebbende (zoals vermeld in de volgende Artikel 2) en, indien geregistreerd op deze site, de navigatiedata (IP-adressen, apparaten en programma's gebruikt).
Behandeling: elke bewerking of reeks operaties, uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen en toegepast op persoonlijke gegevens of verzamelingen persoonlijke gegevens, zoals verzameling, registratie, organisatie, structurering, bewaring,
aanpassing of wijziging, extractie, raadpleging, gebruik, communicatie per transmissie, diffusie of enige andere vorm van ter beschikking stelling, vergelijking, interconnectie, beperking, annulering of vernietiging.

2. SOORT PERSOONSGEGEVENS, DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VAN HET
BEHANDELING

Strading srl. is een bedrijf dat consumentenproducten online verkoopt en daarom de persoonlijke gegevens van de betrokkenen verwerft, opslaat en gebruikt om de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit zijn activiteit correct na te komen. Strading srl unipersonale verwerft, slaat en gebruikt alleen de volgende persoonlijke gegevens:
  • naam en voornaam en / of bedrijfsnaam;
  • adres van woonplaats (of geregistreerde kantoor) en / of verzending van de goederen;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummers);
  • Fiscale code en / of btw-nummer;
  • geboortedatum indien aangegeven;

Als de betaling met een creditcard of bankpas wordt gedaan, worden de relevante gegevens niet aan Strading srl gecommuniceerd, maar rechtstreeks aan de betalingsdienstaanbieder.
In geen geval vereist Strading srl Unipersonale het volgende:

  • gevoelige en justitiële gegevens;
  • creditcardnummers of legitimatiegegevens voor toegang tot betalingssystemen die door de klant worden gebruikt. De voornoemde persoonlijke gegevens van de belanghebbende partij worden verwerkt door de Vennootschap (dus door haar werknemers of door haar medewerkers) voor de volgende doeleinden op basis van de gerelateerde wettelijke grondslagen:
  • contractuele doeleinden: uitvoering van het contract waarvoor de belanghebbende partij is en gebruik van de diensten aangeboden door het bedrijf;
  • wettelijke verplichtingen en wettelijke aansprakelijkheid van het bedrijf: nakoming van de verplichtingen op grond van nationale en supranationale wetgeving, met name boekhouding en belasting, alsmede het voorkomen van elke vorm van civielrechtelijke aansprakelijkheid voor het bedrijf voor de uitgevoerde activiteit (bijvoorbeeld door middel van als een voorbeeld, maar niet uitputtend, zijn de Persoonsgegevens die kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met de Geregistreerde Persoon, noodzakelijk als het Bedrijf beslist om door te gaan met een campagne om een ​​product waarvan vermoed wordt dat het defect is terug te halen);
• rechten van de Eigenaar: de rechten van het Bedrijf vaststellen, uitoefenen of verdedigen in de rechtbank of buitengerechtelijk indien nodig;
• werking van de site: de persoonlijke gegevens van de geïnteresseerde partij daarin zijn noodzakelijk voor de werking ervan en voor het gebruik van de diensten die de Vennootschap hierdoor aanbiedt.

3. MODALITEITEN VAN GEGEVENSVERWERVING EN CONSERVATIE

Persoonlijke gegevens worden verkregen:
  • rechtstreeks door de geïnteresseerde partij, door online de juiste formulieren in te vullen, de offerteformulieren in te vullen en te verzenden per post, e-mail, fax, wat omhoog enz. ... of met de hand aan werknemers of medewerkers van het bedrijf of telefonisch;
  • niet met de geïnteresseerde partij, maar via derden (bijv. De zogenaamde "Marketplace" zoals, bijvoorbeeld, Amazon, eBay, ManoMano, enz.) Die, als tussenpersonen in de verkoop, doorgeven aan Strading srl unipersonale In case Persoonlijke gegevens niet verkregen van de betrokkene, maar via derden, informeert de gegevensbeheerder de betrokkene door het informatieonderwerp per e-mail of door communicatie binnen het interne communicatiesysteem te informeren (bijv. interne e-mail en / of chat) ) van het derde onderwerp. De hierboven genoemde informatie zal uiterlijk binnen één maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt of, indien deze laatste bestemd zijn voor communicatie met de betrokkene, ten laatste op het tijdstip van de eerste communicatie met dezelfde persoon, of indien communicatie met een andere ontvanger wordt overwogen, uiterlijk bij de eerste mededeling van persoonsgegevens. De aldus verkregen gegevens worden elektronisch opgeslagen op servers van Strading srl unipersonale of ter beschikking gesteld aan Strading srl unipersonale door IT-serviceproviders die door de Eigenaar specifiek zijn aangewezen als Gegevensverwerkers van Persoonsgegevens.
Een volledige en bijgewerkte lijst met benoemde gegevensverwerkers kan worden verkregen door contact op te nemen met het Bedrijf door PEC of een aangetekende brief met een ontvangstbewijs naar de adressen die zijn vermeld in Art. een.

4. VERPLICHTING VAN LEVERING
Het verstrekken van persoonsgegevens door de belanghebbende partij is verplicht voor de nakoming van contractuele verplichtingen en voor de naleving van de dwingende wetsregels met betrekking tot fiscale, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In geval van weigering van de bijdrage door de belanghebbende partij, kan Strading srl unipersonale geen enkele bestelling accepteren of een contract uitvoeren.

5. PERIODE VAN GEGEVENSOPSLAG
De persoonlijke gegevens van de belanghebbende worden bewaard gedurende de volledige duur van het contract en, na beëindiging, gedurende 11 jaar om aan de desbetreffende belasting- en belastingverplichtingen te voldoen.
In geval van een gerechtelijk of buitengerechtelijk geschil zullen de Persoonsgegevens voor de gehele duur ervan worden bewaard en tot de vervaldatum van de beroepsprocedures vervalt. Zodra de bovengenoemde voorwaarden zijn verstreken, worden de persoonlijke gegevens van de belanghebbende verwijderd en compatibel met de technische procedures die voor dit doel zijn ingesteld.

6. AUTONOME HOUDERS, VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING EN ADRES VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Naast de verantwoordelijke voor de verwerking, kunnen de persoonsgegevens van de betrokkene ook worden verwerkt door derden die als onafhankelijke gegevenscontroleurs werken, zoals bijvoorbeeld bedrijven die verzend- en / of kruierservice van goederen aanbieden, leveranciers van rillen.
srl Unipersonale uit wiens magazijnen de goederen rechtstreeks zijn bestemd voor de eindklanten van Strading srl Unipersonale die de documenten moeten voorbereiden voor de bezorging aan de koerier die de goederen zal vervoeren, leveranciers van Strading srl Unipersonale waarnaar zij een klacht van een klant aan Strading srl Unipersonale over de kwaliteit van de verkochte producten of pre- en postverkoopassistentiebedrijven of klanttevredenheidsonderzoeken over de producten en diensten die worden verkocht door Strading srl Unipersonale (bijv. een gecertificeerd bedrijf zoals bijv. Trustpilot).
Bovendien, zoals in het geval van IT-diensten als bedoeld in art. 3, Persoonlijke gegevens kunnen namens het Bedrijf worden verwerkt door geautoriseerde externe partijen en worden aangeduid als Personal Data Processing Managers, aan wie toepasselijke bedieningsinstructies worden gegeven. Een volledige en bijgewerkte lijst van de aangestelde Personal Data Processing Managers kan worden verkregen door contact op te nemen met het Bedrijf door PEC of geregistreerde A / R op de adressen onder Art. 1. Ten slotte kunnen de ontvangers van de persoonsgegevens van de belanghebbende partij de rechterlijke of bestuursautoriteit zijn aan wie zij moeten worden gemeld voor het voldoen aan specifieke wettelijke verplichtingen.

7. GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Als de geïnteresseerde spoedig zijn specifieke toestemming heeft, kunnen zijn persoonsgegevens worden gebruikt voor marketing- of onderzoeksactiviteiten zoals het verzenden van berichten, nieuwsbrieven, etc., zowel door de eigenaar als door aangewezen personen. In dit geval worden de Persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt voor dit doel tot de intrekking van de toestemming door de betrokken partij.

8. RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE EN KLACHTEN AAN DE CONTROLE-AUTORITEIT

De geïnteresseerde heeft het recht om:
  • om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens betreffende hem;
  • om de correctie van dergelijke gegevens of de beperking van de verwerking met betrekking tot hem te verkrijgen;
  • om zich tegen de behandeling te verzetten;
  • om de annulering van persoonlijke gegevens betreffende hem te verkrijgen;
  • ontvangen, als de verwerking is gebaseerd op toestemming of contract en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde hulpmiddelen, in een gestructureerd formaat, vaak gebruikt en leesbaar door het automatische apparaat, hun persoonlijke gegevens, evenals, indien technisch
  • mogelijk om ze zonder belemmeringen naar een andere houder te verzenden. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kan de belanghebbende contact opnemen met het bedrijf op het e-mailadres privacy@strading.it
De belanghebbende heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in de
De lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft of werkzaam is of van de staat waar hij is geweest
vermeende overtreding.

9. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid zou kunnen worden gewijzigd, ook als gevolg van veranderingen in wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en het aanbieden van nieuwe diensten of wijzigingen aan reeds geleverde diensten. De gebruiker / bezoeker / klant wordt daarom verzocht om periodiek het privacybeleid van Strading srl Unipersonale te raadplegen.

10. VEILIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

De Eigenaar heeft specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies van persoonlijke gegevens van de geïnteresseerde partij, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Het is echter noodzakelijk dat de betrokken partij hiervoor apparaten gebruikt die zijn uitgerust met geschikte instrumenten (zoals bijvoorbeeld een bijgewerkte antivirus- en internetverbinding die gegevensoverdracht via firewalls, antispamfilters, enz. Garandeert).


Vergelijken